Çocuklar Susar, Sen Susma & Cinsel İstismarı İhbar Et

Cinsel İstismarı İhbar Et

Cinsel İstismarı İhbar Etme Hattı & Çocuklar Susar, Sen Susma !

Kim olursanız olun, eğer bir çocuğun fiziksel, cinsel ya da duygusal olarak istismara uğradığını, çocuğa karşı bir suç işlendiğini öğrendiyseniz, çocuğu korumak için hemen yetkilileri aramalısınız.

Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre;
TCK madde 232: Çocuğa yönelik fiziksel, cinsel veya duygusal istismar teşkil eden davranışların birçoğu suç olarak tanımlanan fiilleri oluşturmaktadır. Örneğin, çocuğun aç veya susuz bırakılması, uykusuz bırakılması, zor koşullarda çalışmaya mecbur edilmesi gibi ona karşı merhamet ve şefkatle bağdaşmayacak nitelikte kötü muamelede bulunulması…
TCK madde 86, 94, 96, 109: Bedeninde sigara söndürülmesi veya diğer ağır yaralamalarda bulunmak, günlerce bir odaya kapatmak gibi kötü muamele boyutunun ötesine geçen davranışlara maruz kalması…
maddeler, çocuğun fiziksel yönden istismarını cezalandıran suç tanımlarına örnek olarak gösterilebilir.
Çocuğun cinsel yönden istismar edilmesi de ceza kanunun çeşitli maddelerinde suç olarak tanımlanmıştır.
Örneğin çocuğun cinsel istismarı suçu (TCK m. 103), reşit olmayanla cinsel ilişki suçu (TCK m. 104), müstehcenlik suçu (TCK m. 226), fuhuş (TCK m. 227) gibi suçlar bu niteliktedir.
Çocuğun duygusal istismarını cezalandıran maddelere örnek olarak çocuğu dilencilikte araç olarak kullanmayı cezalandıran TCK m. 229’daki tanım gösterilebilir. Keza aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali (TCK m. 233) ve çocuğun kaçırılması veya alıkonulmasını (TCK m. 234) cezalandıran suç tanımları da, çocuğun psikolojik istismarına yaptırım öngören hükümler arasında sayılabilir.
Türk Ceza Kanununa göre çocuğun fiziksel, cinsel veya duygusal yönden istismarının ihbar yükümlülüğü vardır. İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisi veya sağlık mensubunun bu suçu işlemesi halinde daha ağır bir ceza veriliyor.
5237 sayılı TCK’nın 103. maddesi gereği, internet ortamında yapılan yayınlarda çocukların (18 yaşından küçük bireyler) cinsel olarak istismarı suçunun işlendiğini düşünüyorsanız, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Bilgi İhbar Merkezi linkinde bulunan formu doldurunuz.

Cinsel İstismarı İhbar Formu için tıklayınız

Share on email
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp

Bir cevap yazın

KAPAT